Vertrouwelijkheid

Brussels Ketjep bvba, ingeschreven als onderneming in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE 0541 318 990 en met haar maatschappelijke zetel gelegen in de Waversesteenweg 1731, 1160 Oudergem (België), voldoet aan de Belgische wetgeving van 8 december 1992 over de verwerking en de verzameling van gegevens met een persoonlijk karakter. Dit geldt eveneens voor de website van het merk: www.brusselsketjep.com.

Brussels Ketjep verzamelt gegevens met een persoonlijk karakter over klanten, die deze via de website doorgeven. Aangezien deze gegevens vertrouwelijk zijn, verbindt Brussels Ketjep zich ertoe deze niet door te geven aan derden behalve wanneer dit nodig blijkt voor de normale uitvoering van de bestellingen van haar klanten of naar aanleiding van een wettelijk bevel. Deze persoonsgegevens zullen uitsluitend worden gebruikt door de interne diensten van Brussels Ketjep voor de verwerking van de bestellingen of met doorgedreven en gepersonaliseerde communicatiedoeleinden, door middel van informerende brieven of e-mails.

Brussels Ketjep verbindt zich er dus toe om de gegevens van haar klanten niet te verkopen, te verhandelen of te verhuren aan derden. Brussels Ketjep kan echter wel geconsolideerde statistieken over haar klanten, hun aankopen, de structuur van uitwisselingen en informatie op de website in vertrouwen aan derden bezorgen, maar deze statistieken zullen geen persoonsgegevens bevatten.

Conform de wettelijke Europese en nationale bepalingen die van toepassing zijn, kan de klant zijn recht uitoefenen om toegang te verkrijgen tot zijn gegevens en deze laten corrigeren of verwijderen door een e-mail te sturen naar info@brusselsketjep.com of een brief naar Brussels Ketjep op het volgende adres: Waversesteenweg 1731, 1160 Oudergem , BELGIË.

De website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een informaticabestand dat op de harde schijf van de microcomputer van de klant wordt geplaatst. Cookies hebben tot doel een eerder bezoek van de gebruiker of de klant aan de website te melden. Ze worden onder andere gebruikt door Brussels Ketjep om de dienst naar de klant toe te personaliseren. De klant behoudt de mogelijkheid om het gebruik van cookies te weigeren door zijn internetbrowser als dusdanig in te stellen. Hij verliest dan de mogelijkheid om de door Brussels Ketjep aan hem geleverde dienst te personaliseren.

Door u aan te melden voor de nieuwsbrief van Brussels Ketjep, geeft u ons uw toestemming om uw gegevens met persoonlijk karakter alsook uw e-mailadres te bewaren. Deze gegevens zullen door Brussels Ketjep uitsluitend worden opgeslagen en gebruikt om u te informeren over nieuwe beschikbare producten of door het merk uitzonderlijk georganiseerde events, om u een overzicht te sturen van het laatste nieuws of kortingen aan te bieden. In uitzonderlijk gevallen zou Brussels Ketjep u een e-mail kunnen sturen met de vraag deel te nemen aan een bevraging teneinde uw ervaring als klant en de producten in het algemeen te verbeteren.

PRIVACYVERKLARING

Uw persoonsgegevens worden door Brussel Ketjep verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop en voor direct marketing (/om u nieuwe producten of diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@brusselsketjep.com. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u hier boven.